logo  

Join Us

1.วิศวกรขาย/Sale Engineer (Cutting tools)

 

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 22-35ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ (ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายcutting toolsหรือเครื่องCNC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ สื่อสารได้ดี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

จำนวน

 • 2 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • นำเสนอสินค้าของบริษัท
 • ขยายฐานลูกค้า
 • วางแผนงานขาย
 • ทำรายงานการขาย
 • ขายสินค้าให้ได้ตามเป้า
 • ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือนตามตกลง
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • อบรมต่างประเทศ
 • ค่าน้ำมันรถ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม

สถานที่ทำงาน

        กรุงเทพฯและปริมณฑลตามนิคมอุตสาหกรรม

 


 

2. Application  Engineer (Cutting tools)

 

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 22-35ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ 
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ สื่อสารได้ดี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

จำนวน

 • 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • ตรวจสอบ Drawing ของลูกค้า
 • เขียน Drawing ตามความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ปัญหาและแนะนำวิธีการใช้งานที่ีถูกต้องให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับ Sale Engineer ในการดูแลลูกค้า
 • อบรมรายละเอียดสินค้าของบริษัทให้กับ Sale engineer
 • ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือนตามตกลง
 • อบรมต่างประเทศ
 • ประกันสังคม

สถานที่ทำงาน

         ธัญบุรี, ปทุมธานี

 


 

3.พนักงานขาย Cutting tools

 

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 22-35ปี
 • ปวช/ปวส/ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ (ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายcutting toolsหรือเครื่องCNC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ สื่อสารได้ดี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

จำนวน

 • 2 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • นำเสนอสินค้าของบริษัท
 • ขยายฐานลูกค้า
 • วางแผนงานขาย
 • ทำรายงานการขาย
 • ขายสินค้าให้ได้ตามเป้า
 • ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือนตามตกลง
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • อบรมต่างประเทศ
 • ค่าน้ำมันรถ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม

สถานที่ทำงาน

        กรุงเทพฯและปริมณฑลตามนิคมอุสาหกรรม

 


 4.จัดซื้อ

คุณสมบัติ

 • หญิง อายุ 20-30ปี
 • ปวช/ปวสปริญญาตรี สาขาบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft officeได้
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ สื่อสารได้ดี

 

จำนวน

 • 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • หาข้อมูล/ต่อรองราคาและเงื่อนไขการชำระค่าสินค้า เพื่อเปรียบเทียบราคาให้ดีที่สุด
 • ออกใบสั่งซื้อ ติดตามสินค้าให้เข้าทันกำหนด
 • จัดเก็บ ควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์/สินค้า
 • ทำรายงานสินค้าคงคลัง
 • ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือนตามตกลง
 • เงินพิเศษ
 • ค่าล่วงเวลา
 • โบนัส
 • ประกันสังคม

สถานที่ทำงาน

        ธัญบุรี, ปทุมธานี

 


 5.ธุรการขาย

คุณสมบัติ

 • หญิง อายุ 20-30ปี
 • ปวช/ปวสปริญญาตรี สาขาบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft officeได้
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ สื่อสารได้ดี

 

จำนวน

 • 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ในฝ่าย
 • สรุปยอดขายและทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งงาน และเปิดใบ P/O ให้กับฝ่ายการเงิน
 • ทำหน้าที่ธุรการต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ขาย
 • ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือนตามตกลง
 • เงินพิเศษ
 • ค่าล่วงเวลา
 • โบนัส
 • ประกันสังคม

สถานที่ทำงาน

        ธัญบุรี, ปทุมธานี

 


 

 6.ช่างเทคนิค

 

คุณสมบัติ

 • ชายอายุ 20-30ปี
 • ม.6/ปวช/ปวส ไม่จำกัดสาขา
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีมนุษยืสัมพันธ์ สื่อสารได้ดี
 • ผ่านการเกรฑ์ทหาร

จำนวน

 • 2 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • ซ่อมหัวเจาะ (Spindle)
 • ดูแล/จัดเก็บอุปกรณ์ใช้งาน
 • ทำรายงานประวัติการซ่อม
 • ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือนตามตกลง
 • เงินพิเศษ
 • ค่าล่วงเวลา
 • โบนัส
 • ประกันสังคม

สถานที่ทำงาน

        ธัญบุรี, ปทุมธานี

 


วิธีสมัคร

 • ส่งประวัติทาง อีเมล
 • สมัครได้ด้วยตัวเอง

การติดต่อ

    บริษัท วิสเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

199/153 ถนนรังสิตนคร-นายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร. 02-5771247 (ติดต่อฝ่ายบุคคล)

แฟกซ์  02-5774243

Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.vistechtools.com